Table of contents


Le foncteur V𝔽 2 [V] 3 entre 𝔽 2 -espaces vectoriels est noethérien
[The functor V𝔽 2 [V] 3 between 𝔽 2 -vector spaces is noetherian]